top of page

Readings

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

Birth chart Reading

Doğum Haritası Okuma

Doğum haritası nedir? Doğum haritası nasıl yorumlanır? Yıldız haritası diye de tabir ettiğimiz doğum haritasını kısaca, bir insanın doğduğu sırada, dünya üzerine etki gösteren gökyüzü hareketlerinin hesaplanarak bir harita üzerine çizilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Tamamen bilimsel verilere dayanan doğum haritası, gökyüzünün sürekli hareket halinde olmasıyla birlikte kişiye özgüdür. Canlı olan her şeyin kendini ait bir yıldız haritası vardır. Sadece insana özgü bir sistem değildir.
Doğum haritası çıkarmak astroloji alanında uzmanlık sağlamış kişiler tarafından çıkarılabilir. Her ne kadar ücretsiz doğum haritası çıkarma programları mevcut ise de, doğum haritası yorumlama işlemlerinin profesyonel bir astrolog aracılığıyla yapılması daha doğru olacaktır. Peki doğuma haritaları ne işe yarar? İyi bir doğum haritası yorumlamanın hayatımıza katkıları nelerdir?

En başta, ilerde başımıza gelmesi muhtemel olaylar hakkında önceden fikir sahibi olabiliriz. Kendinize ait zayıf taraflarınızı görerek, bu zayıflıklarınızın üzerine daha fazla düşebilirsiniz. Hayatınızın aşkıyla bir türlü karşılaşamamışsanız, sebepleri hakkında bir kanaat oluşturabilirsiniz. Yada evlilik hayatınızın nasıl geçeceğine dair. Ulaşmak istediğiniz noktalara en kestirmeden giderek başarıyı sağlayabilirsiniz. Kısacası, kendinizi daha iyi tanıyıp, neleri yapabilecek, neleri yaparken zorlanabileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Doğum haritası astrolojik dengelerle birlikte, nasıl bir insan olacağınızın bilgisini verir. Bu itibarla bir çok astroloğa göre herkesin bir yıldız haritası çıkarttırması, yaşamını daha da kolaylaştırması adına son derece önem arz etmektedir.
 

Relationship Reading
astrolojide-8-ev.jpg
yearly Transit Reading

Transitler hakkında

Astrolog Hera Yorum Formu

Success! Message received.

Natal harita denilen doğduğumuz anın haritasını yorumlamak önemli bir yetenektir. Ancak bir anlamda kehanet bir anlamda geleceğe bir ışık tutmak için gezegenlerin o an da bize etkilerini anlamak için transit haritalarını okumak ve bunlara anlam yüklemek önemlidir.
Kadim astrologlar kendi haritalarını elle çizip önemli matematiksel hesaplar yaparken bugün bilginin serbest dolaşımı ve teknoloji sayesinde astroloji eğitimi almayanlar dahi kendi haritasını çıkarıp anlamaya çalışabilir. Bu noktada benim tavsiyem astro.com. Buraya üye olarak ücretsiz doğum haritanızı çıkarabilir, transitlerinize bakabilirsiniz.
Robert Hand, bu bakımdan dört yöntemden bahseder:

1- Progression haritaları
2- Postnatal haritalar
3- Solar ve lunar haritalar
4- Transitler

Ancak Hand'in ençok önem verdiği transit yöntemidir. Tabii Hand, kitabın girişinde asıl yapılması gerekenin uzman bir astrologun bu yöntemleri kombine etmesi olarak tarif etmiştir.

TRANSİT NE DEMEKTİR?


Transitler, gezegenlerin ve sabit yıldızların mevcut andaki gökyüzündeki durumunu gösterir. Gezegenlerin, doğum haritasında bulundukları burçlar ve derecelerle mevcut an arasındaki açıların gösterildiği harita transit haritasıdır.

GÜNEŞ TRANSİTLERİ

Astrolojik tahminler içinde güneş belki de en önemli parametredir. Çünkü dünyanın enerji kaynağı olan güneş aynı zamanda bir horoscope'nin de enerji kaynağıdır. Natal güneşin, transit güneşle açıları, kavuşumu diğer gezegenlerin etkilerinden daha fazla olacaktır.
Fiziksel olarak ve psikolojik olarak güneş transiti büyük öneme sahiptir.

Kitapta Hand, açıları ve güneşin evlerde olmasını detaylı izah etmiştir. Biz bu çeviride birkaç örnek vereceğiz. Zira kitap 500 sayfadan fazladır.

GÜNEŞ ALTMIŞLIK AÇI 
Bu açı bir haritada yılda ancak iki kere meydana gelir. Böyle bir açının meydana geldiği zamanlarda enerjinizi arkadaşlarınız, komşularınız veya sosyal aidiyetliklerinizle bütünleşmeye harcarsınız. Ve bu çaba size olumlu döner. Yani sosyalleşmek için harika bir zamandır. 

AY TRANSİTLERİ
Ay transitleri çok hızlı olduğu için üzerimizdeki tesiri transparan olabilir diyor Hand. Ayın evlerden ziyade burç değiştirdiği transitler insanlar üzerinde daha çok etkide bulunabilir. Bir de tabii güçlü birer yeni ay olan tutulmaların tesiri çok büyüktür.

MERKÜR TRANSİTLERİ
Hand'e göre merkür transitlerinde odaklanmamız gereken nokta zihinsel gelişim ve bakış açımızdaki değişikliklerdir. Horoscopun bütününde çok büyük anlam ifade etmeyen merkür transitleri bulundukları eve ve burca göre zihni değişim gücü verebilir.

TRANSİT MERKÜR 2. EVDE
Bu dönemde dikkatiniz doğal olarak maddi değerlerinizde olacaktır. Hayatınızdaki ruhsal durumlar veya entellektüel değerlerden ziyade dünyevi olanla ilgileneceksiniz. Konumunuza göre iş anlaşmaları, alışveriş, tamir işleri için uygun bir zaman dilimi denilebilir. Ama eğer natal haritanızdaki merkürle bir etkileşime giriyorsa bir müddet dünyevi işleri bir yana bırakmanız iyi olabilir.

MERKÜR İLE NEPTÜN ARASINDA ÜÇGEN AÇI

Bu transit yaratıcı yönünüzü harekete geçirecek. Bu etki altında olduğunuz günlerde edebi eserler okumak, filmler izlemek sizi çok memnun edecek. Muhtemelen diğer günlere nazaran daha disiplinsiz olacaksınız. Bu sebeple ciddi işlerin altına girmemeniz en iyisi. Sergilere gitmek, dini eserler okumak, ibadet etmek, konsere gitmek için harika bir zaman dilimi. Korkmayın uzun sürmeyecek.

VENÜS TRANSİTLERİ
Robert Hand demese de ben astroninova olarak söyleyeyim, aşk arayanlar venüs transitlerini kollasınlar. Özellikle Jüpiterin Venüs'ün etkisi altına girdiği dönemler çok çok kısmet ve şansın yağacağı günler olacaktır. Hand'a göre eğer Venüs ve bulunduğu konum iyi analiz edilirse Venüs transitlerinden maksimum fayda görmek mümkündür.
Hand, Venüs'ü sosyal planet olarak tanımlamıştır. Sosyal organizasyonlar için bulunmaz fırsatlar sunar. Klasik manifestoda aşkın sembolü olan Venüs'ün bu etkisi Hand'e göre zayıftır. Çünkü hızlı bir transit süreci vardır.

VENÜS SEKSTİLE (ALTMIŞLIK AÇI) JÜPİTER
Bu etki altında iken hayatınızdan memnun ve cömert bir ruh halinde olabilirsiniz. Uzun vadeli planlarınızı yapmanız için iyi bir zaman dilimidir. Eğer yabancı yatırımcı, sağlık veya hukuk alanında çalışıyorsanız bu dönemde kararlar almanız isabetli olacaktır. Yeni tanışacağınız kişilerden büyük fayda görebilirsiniz.


MARS TRANSİTLERİ
Geleneksel astrolojide faydadan çok zararlı etkileri ile zikredilen mars, malefik yani zararlı kabul edilen gezegenlerdendir. Ancak Hand, marsın yaşam için gerekli bir enerji olduğuna dikkat çekerek transitlerinden korkmadan doğru alanlara kanalize edilmesini önermektedir.

MARS İLE VENÜSÜN ALTMIŞLIK AÇISI
Karşı cinsle, eşinizle seyahate çıkalabilecek eğlencenin bu zaman diliminde anahtar olduğu zaman dilimleri. Hayatı arkadaşlarla eşle dostla paylaşmak için harika bir dönem. Evinize davet edecekleriniz varsa işte tam zamanı.

MARSIN AS (ALÇALAN) İLE KARE AÇISI
İlişkilerde bir fırtınaya yakalanabilirsiniz. Dikkat! Özellikle bu açıya maruz kalan evliler, ilişkilerine ayrıca özen göstermelidir. Ayrıca iş hayatındaki agresif enerjilerin bir tehlikeye yol açabileceğini gözardı etmeyin.

 SATRÜN URANÜS ARASINDA ÜÇGEN AÇI
Robert Hand, bu açıyı disiplin, düzen ve sorumlulukla özgürlüğe ulaşmak Olarak yorumlar. Bu transit etkisinde iken Limitleri olumlu kullanmak öğrenilir. Bu açı sabırlı, metodik, disiplinli bir çalışmayla statükoyu reformize etmeyi sağlaryabilir.  Teorikten ziyade pratik bir yaklaşım gerektiri.  Hem yenilikçilik hem de çalışkanlığın pozitif karşımı iş hayatında başarıya yol açar. 

bottom of page